Heraanleg Doelhaagstraat en Ekkersgatstraat

Zo is het nu

Op het kruispunt Doelhaagstraat-Ekkersgatstraat passeert dagelijks heel veel verkeer (vrachtverkeer, woon-werkverkeer, sluipverkeer). De situatie is onveilig voor zwakke weggebruikers zoals fietsers. Het wegdek is verouderd, bovendien vinden bewoners (en hun bezoekers) van de Doelhaagstraat, Ekkersgatstraat en Kerkhofstraat moeizaam parkeerplaats in de buurt.

Verder staat bij hevige regenval het kruispunt Tuinwijk-Doelhaagstraat regelmatig onder water, tot zelfs in de woningen van de Tuinwijk. Een verbetering van de waterhuishouding dringt zich op.

TIP: bekijk dit korte filmpje over de heraanleg van de Doelhaagstraat-Ekkersgatstraat.

Hier willen we naartoe

Het lokaal bestuur pakt bovenstaande problemen aan. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd om wateroverlast in de toekomst te vermijden. Door een nieuwe regenwaterafvoer onder de Ekkersgatstraat (richting de Oude Nete-arm) aan te leggen, daalt de druk op de riolering in de Tuinwijk. Het wegdek wordt vernieuwd. Hier wordt rekening gehouden met het zwaar verkeer (wegbedekking aangepast aan het zwaar verkeer) en een veilige fietsverbinding en fietsoversteek aan het kruispunt Doelhaagstraat-Kerkhofstraat.

Grote openbare werken vragen jaren van voorbereiding.

  • Er worden plannen opgemaakt, bijgestuurd en goedgekeurd.
  • Er worden subsidies aangevraagd en bekomen.
  • Noodzakelijke grondverwervingen werken vaak vertragend.
  • Voorbereidende werken aan de nutsleidingen worden gestart.
  • De rooilijn wordt gematerialiseerd.

Tijdlijn

  • In 2016 werd opdracht gegeven tot het uitvoeren van een waterstudie. Hieruit kwam een oplossing voor de wateroverlast in de Tuinwijk.
  • In 2017 werd de goedkeuring gekregen voor de subsidie van de Vlaamse Overheid.
  • In 2018 werden de ontwerpplannen concreet gemaakt.
  • In 2021 werd er een bewonersvergadering gehouden. Opmerkingen en suggesties worden meegenomen naar het studiebureau.
  • In 2022 aanvraag omgevingsvergunning

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen