Deontologische code

Een deontologische code is één van de bekendste instrumenten van een integriteitsbeleid. Het hoofddoel van een code is preventie: het stimuleren van integer gedrag en daarmee het voorkomen van niet-integer gedrag. Daarnaast heeft een deontologische code een controlerende functie. Wanneer de afspraken in een code niet worden nageleefd, kunnen er immers sancties volgen.

Een deontologische code wordt vaak gezien als een combinatie van:

  • waarden en normen voor goed, integer gedrag;
  • concrete gedragsregels bij die waarden en normen.

Een code vormt een gemeenschappelijk referentiekader voor integer en niet-integer gedrag binnen een organisatie.

Daarnaast vormt een code een contract met de maatschappij: waar de organisatie voor staat wordt erin beschreven en daarop kan de organisatie dan ook aangesproken worden.

Naar top