De gezinscoaches

Wat is het? 

Hulp van een gezinscoach is mogelijk wanneer:

  • ouder(s) opvoedingsvragen heb(ben).
  • het moeilijk loopt in het gezin en de ouder(s) dit wil(len) veranderen.
  • kinderen (zowel jonge kinderen als tieners) het moeilijk hebben, dit zich uit in het gedrag en de ouder(s) hierbij hulp wensen.

De gezinscoaches:

  • luisteren naar de leden van het gezin.
  • bespreken samen met de ouder(s) wat de uitdagingen zijn.
  • geven suggesties om het aan te pakken.
  • kunnen ook helpen om de juiste hulpverlening te vinden.

Je kan rekenen op 1 tot 5 gesprekken, afhankelijk van je vraag en wat er nodig is. De afspraken vinden plaats in het Lokaal dienstencentrum Hof van Crequi, het Sociaal Huis of bij het gezin thuis.

De gezinscoaching is discreet, vertrouwelijk en gratis.

Staat een gezin op een wachtlijst voor hulp? De gezinscoaches kunnen helpen bij het vinden van alternatieven om de wachtperiode te overbruggen.

Voor wie

Alle gezinnen die in de gemeente Rumst wonen.

Scholen, CLB’s, thuisbegeleidingsdiensten, Kind &Gezin, Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning...kunnen ook hulp van de gezinscoaches vragen.

Hoe aanvragen

Huis van het Kind
Kardinaal Cardijnstraat 37
2840 Rumst
tel. 03 880 00 11
e-mail: huisvanhetkind@rumst.be

Een medewerker van het Huis van het Kind bespreekt kort met jou de situatie en je verwachtingen. Als uit dit gesprek blijkt dat gezinscoaching een antwoord kan bieden op je vragen, zal de coach je contacteren voor het plannen van een eerste afspraak.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis. 

Meer info

De coaches maken deel uit van het ondersteuningsnetwerk van het Huis van het Kind. Ze hebben hun eigen expertise vanuit hun beroepspraktijk. Ze worden ingeschakeld in functie van de vraag van het gezin.

De gezinscoaches vormen ook een brug naar de scholen en gezinnen. Daar werken ze samen met zorgleerkrachten en CLB-begeleiders.

De coaches nemen deel aan ontmoetingsmomenten met gezinnen, zoals de speelbabbels en werken mee aan opleidingen voor begeleiders van kinderen.

Naar top