De gemeentelijke bouwverordening

De gemeentelijke bouwverordening bevat verschillende verplichtingen die moeten worden nageleefd voordat je kunt beginnen met jouw vergunde bouwwerken. Deze verplichtingen omvatten onder andere:

  • Het opstellen van een plaatsbeschrijving van de staat van het openbaar domein.
  • Het betalen van een waarborg voor eventuele schade aan het openbaar domein.
  • Het aanbrengen van een affiche met daarop de vergunning.
  • Het markeren van de bouwlijn.
  • Het organiseren van de werfinrichting op eigen terrein.
  • Het aanvragen van toestemming voor de inname van het openbaar domein.
  • Het aanvragen van goedkeuring voor eventuele aanpassingen aan het openbaar domein.
  • Het vrijgeven van de waarborg na voltooiing van de werken.

Het is van belang om de bijgevoegde verordening zorgvuldig door te nemen om te begrijpen welke specifieke gevolgen deze heeft voor jouw bouwproject. Deze regels zijn bedoeld om de veiligheid, functionaliteit en esthetiek van bouwactiviteiten te waarborgen, en om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de ruimtelijke ordening en lokale normen.

Downloads

Naar top