Cultuurraad

Iedereen mee

De cultuurraad is de gemeentelijke adviesraad voor cultuur, met als voornaamste taken:

  • advies geven over culturele zaken en cultuurbeleid
  • cultuur en het culturele leven promoten
  • het verenigingsleven stimuleren

De cultuurraad kan bijvoorbeeld advies geven over aanvragen voor projectsubsidies, de meerjarenplanning of subsidie- en andere reglementen, maar ook over het bibliotheekaanbod, de uitlening van materiaal, het huishoudelijk reglement van de verhuurde zalen, straatnamen ... De cultuurraad ondersteunt & stimuleert culturele initiatieven en zet samen met de dienst Vrije tijd activiteiten op zoals Open Monumentendag, Erfgoeddag en het Cultuurgala.

De cultuurraad werkt projectmatig, waarbij rond verschillende thema’s werkgroepen worden samengebracht. Je hoeft dus niet rond alle thema’s betrokken te zijn, maar kan mee nadenken over die thema’s die jou aanspreken.

Voor wie is het?

De cultuurraad staat open voor alle geïnteresseerde inwoners en afgevaardigden van verenigingen en instellingen met een actieve werking rond cultuur in de gemeente Rumst. Wil jij ook lid worden van de cultuurraad? Mail dan jouw contactgegevens en wat info over je interessevelden of specialiteiten naar vrije.tijd@rumst.be


Heb je een vraag of suggestie voor de cultuurraad? Laat het dan weten via vrije.tijd@rumst.be of T 03 880 00 94.

Agenda en verslagen

De agenda en de verslagen (vanaf 2019) van de cultuurraad kan je raadplegen via de raadpleegomgeving. In de kalender moet je de gewenste datum van de cultuurraad selecteren.

Naar top