Coronavirus

Op deze pagina verzamelen we recente informatie en richtlijnen rond het coronavirus. Samen met de Gouverneur volgt de burgemeester alle maatregelen en richtlijnen op. Je vindt alle info over het virus op www.info-coronavirus.be.

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. 

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

  • Gaan werken
  • Een verplaatsing in het kader van je werk
  • Naar de winkel gaan
  • Naar de bankautomaat gaan
  • Naar de dokter gaan
  • Hulp bieden aan kwetsbare personen

Je respecteert de algemene hygiënemaatregelen en je laat minimum 1,5 meter tussen elkaar, behalve bij leden van een gezin die onder hetzelfde dak wonen. Je laat bijvoorbeeld altijd een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering. Je vermijdt een mix van verschillende leeftijden.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast wordt binnenkort een systeem ingevoerd voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Meer info vind je op www.info-coronavirus.be/nl .


Heb je vragen?

De federale overheid stelde een lijst met vragen en antwoorden op:

veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vind je nog een beperkte lijst met een aantal aanvullende antwoorden op vragen van inwoners van onze gemeente. Zoek zeker eerst het antwoord op je vraag in de lijst van de federale overheid!

vragen van onze inwoners en antwoorden

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur een e-mail of bel

Ook op de twitter-account van de FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) en facebook-pagina (@volksgezondheid) worden doorlopend alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies gepost.