Communicatie

De dienst communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het lokaal bestuur Rumst.

Via verschillende communicatiekanalen informeert deze dienst burgers en personeel over de besluitvorming en dienstverlening van de organisatie.