College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Besluiten en verslagen bekijken

Raadpleegomgeving

Vanaf 1 januari 2019 dient van iedere collegezitting een besluitenlijst te worden gepubliceerd. Deze kan op onze raadpleegomgeving worden geraadpleegd. Via de kalender in deze raadpleegomgeving dient u de desgewenste zitting college (CBS) te selecteren.

Samenstelling

Het Rumstse schepencollege is samengesteld uit een burgemeester en 5 schepenen. De samenstelling van het college en hun bevoegdheden kan je op deze pagina raadplegen. 

Vanaf 1 januari 2019 zijn de collegeleden eveneens de leden van het vast bureau van het OCMW.  Op deze manier wordt het OCMW geïntegreerd in het gemeentebestuur.

De algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris) woont de zittingen van het college van burgemeester en schepenen bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan.

Verloop 

De vergaderingen van het schepencollege zijn niet openbaar en worden voorgezeten door de burgemeester. Het Rumstse schepencollege vergadert in principe elke week op maandag. 

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van het schepencollege kan een klacht worden ingediend. Meer daarover lees je hier.

Samenstelling

Jurgen Callaerts N-VA

Contact
Adres
Kerremansstraat 25 , 2840 Rumst
Tel.

Is de burgemeester en is bevoegd voor algemene coördinatie, veiligheid, personeel, burgerzaken, communicatie, ICT, AGB, jeugd en woonbeleid.

Functies

Burgemeester

Geert Antonio N-VA

Contact
Adres
Krokuslaan 1 , 2840 Rumst
GSM

Bevoegd voor: openbare werken, mobiliteit, dierenwelzijn

Functies

Eerste schepen

Raf De Schepper CD&V

Contact
Adres
Nijverheidsstraat 19A , 2840 Rumst
GSM

Bevoegd voor: financiën, juridische zaken, erediensten, patrimonium, bibliotheek en ontwikkelingssamenwerking & duurzaamheid

Functies

Derde schepen

Marleen De Bruyn CD&V

Contact
Adres
Markt 26 , 2840 Rumst
GSM

Bevoegd voor: cultuur, erfgoed, onderwijs, kinderopvang, land- en tuinbouw

Functies

Vierde schepen

Els Devlies N-VA

Contact
Adres
Kapelstraat 88 , 2840 Rumst
GSM

Bevoegd voor: sociaal beleid, toerisme en lokale economie

Functies

Vijfde schepen
Naar top