Cadeaucheque eindejaarsperiode voor kwetsbare gezinnen

De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2020 een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met deze subsidie wenst OCMW Rumst aan elke meerderjarige inwoner van Rumst die behoort tot een kwetsbare doelgroep, een cadeaucheque geven.

Volgende personen komen in aanmerking voor de cadeaucheque:

  • Personen die leefloon of equivalent leefloon krijgen.
  • Personen die een actieve budgetmeter hebben.
  • Personen die gerechtigd zijn op een inkomensgarantie voor ouderen.
  • Personen die zich in een behartenswaardige situatie bevinden zoals blijkt uit een recent sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk assistent van het OCMW.

Personen die reeds hulp krijgen vanuit het Sociaal Huis, worden automatisch gecontacteerd over de toekenning van de cadeaucheque en hoeven geen aanvraag te doen. De twee laatste groepen worden via de Federale Pensioendienst en/of via een oproep op de gemeentelijke kanalen (infoblad, sociale media) bereikt. 
Inwoners van Rumst die menen in aanmerking te komen, kunnen zich aanmelden bij het Sociaal Huis om een aanvraag te doen. De aanvragers zullen een verkennend gesprek hebben met een maatschappelijk assistent. 

Volgende criteria worden gehanteerd bij de toekenning:

  • Personen met een laag inkomen.
  • Personen die in collectieve schuldenregeling zijn.
  • Personen die in 2020 en/of 2021 een tussenkomst kregen via socioculturele participatie, schoolkosten, verminderd tarief Kind&Gezin en/of sociaal tarief BKO. 
  • Personen die in 2020 en/of 2021 een erkenning hebben als persoon met een handicap via de FOD Personen met een Handicap. 

De cadeaucheque wordt eenmalig toegekend. 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Loket Kinderopvang

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Sociaal Huis

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Sociale dienst

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Huis van het Kind

adres
Kardinaal Cardijnstraat 372840 Rumst
Tel. tel.
03 888 00 32
e-mail

Assistentiewoningen Hoogvelden

Tel. tel.
0491 28 04 87
e-mail