Bodemverontreiniging

Maak een afspraak

Wanneer je als eigenaar, huurder of exploitant geconfronteerd wordt met een nieuwe bodemverontreiniging (vb ten gevolge van een ongeluk, accident) kan je best meteen in actie schieten:

  • Neem zo snel mogelijk alle stappen om de bron van de vervuiling te stoppen en om verdere verspreiding naar bodem, gracht, buurpercelen of openbaar domein te vermijden (leegmaken lekkende mazouttank, gebruik absorberende korrels, maken van een dam, ...)
  • Indien je hierbij hulp nodig heb, neem dan contact met de brandweer
  • Indien van toepassing, verwittig je verzekeringsmaatschappij
  • Neem contact met een bodemsaneringsdeskundige die je zal begeleiden bij de sanering en de opmaak van een schadeformulier
  • Vul een schadeformulier in en bezorg dit formulier aan de milieudienst van de gemeente. Je maakt hiervoor een afspraak.

Meer info

Website OVAM

Naar top