Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een BPA is een verfijning van het gewestplan. Het is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaalde zone van de gemeente mag gebouwd en verbouwd worden. Een BPA wordt opgemaakt voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Niet elk perceel is bijgevolg gelegen in een BPA.

Bij de opmaak van een bijzonder plan van aanleg is er een inspraakprocedure voorzien voor de bevolking. Er is een wettelijk verplicht openbaar onderzoek waarbij iedereen wordt uitgenodigd om opmerkingen of bezwaren in te dienen maar daarbovenop organiseert het gemeentebestuur steeds een informatievergadering voor de betrokkenen waarop een uiteenzetting van het plan plaatsvindt.

Wil je weten aan welke bouwvoorschriften een perceel of locatie dient te voldoen? Via volgend stappenplan kom je te weten of het perceel in een RUP of BPA gelegen is.

 • Op Kaart | Geopunt Vlaanderen kan je een geopunt kaart terugvinden. Hierop kan je de contouren van een RUP of BPA terugvinden van de gemeente Rumst (en andere gemeentes).
 • Geef bovenaan je adres, interessante plaats, perceelnummer, trefwoord of coördinaat in.
 • Zoom eventueel in om het perceel of plaats beter te zien.
 • Klik op het perceel of de plaats.
  • Je krijgt een kader met informatie over de aangeklikte locatie te zien.
  • Klik onderaan de kader op de DSI link.
  • Via deze link wordt er aangeven of er wel of geen BPA of RUP bestaat op de aangeklikte locatie. Zijn er geen BPA of RUP voorschriften, dan geldt het gewestplan en BGO.
   • Klik in de nieuwe informatie kader op de fichelink (naar beneden scrollen)
   • Je krijgt informatie over een bestaand BPA of RUP
   • Onder de bijlagen met verordende kracht kan je het grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften terugvinden.

Onze gemeente beschikt over 6 goedgekeurde BPA’s, nl. :

 • BPA Oude Nete-arm
 • BPA Predikherenhoevestraat/Molenstraat
 • BPA Terhagen Centrum Zuidelijk deel
 • BPA Reet Statie
 • BPA Laerevelden
 • BPA Reet-Centrum
Naar top