Bijzonder comité sociale dienst

Samenstelling

Het BCSD bestaat uit een voorzitter en 8 leden.

 

De algemeen directeur heeft zoals het decreet heeft voorgeschreven het aantal zetels voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst berekend. Er werden geen aanvragen tot lijstverbinding ingediend.

Lijst zetels OCMW- raad resultaat formule meteen extra zetels Bijzonder Comité
N-VA  9  2,88  2  1  3
CD&V-3D  7  2,24  2    2
sp.a - GROEN  6  1,92  1  1  2
Vlaams Belang  3  0,96  0  1  1

 

Verloop

Het bijzonder comité sociale dienst heeft de bevoegdheid om te beslissen over de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het toekennen van een leefloon of een huurwaarborg. De vergaderingen zijn bijgevolg niet openbaar.