Bijzonder comité sociale dienst

Samenstelling

Het BCSD bestaat uit een voorzitter en 8 leden

Verloop

Het bijzonder comité sociale dienst heeft de bevoegdheid om te beslissen over de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het toekennen van een leefloon of een huurwaarborg. De vergaderingen zijn bijgevolg niet openbaar.