Bestemmingen, voorschriften, verordeningen en RUP'S

Het beleid voor ruimtelijke ordening wordt in ruimtelijke plannen gegoten. Het Vlaamse gewest, de gemeenten en de provincies in Vlaanderen kunnen structuurplannen en bestemmingsplannen opmaken. In die plannen wordt vastgelegd hoe de openbare ruimte moet worden ingevuld. Aan de opmaak van een plan gaat vaak een openbaar onderzoek vooraf, een uitgebreid overlegproces met betrokkenen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en een bijzonder plan van aanleg (BPA) zijn ruimtelijke bestemmingsplannen. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften er van kracht zijn op bepaalde percelen of locaties en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen. Als er een overlapping is van een RUP en een BPA, geldt de voorschriften van het RUP bij tegenstrijdigheden.

Wil je weten aan welke bouwvoorschriften een perceel of locatie dient te voldoen? Via volgend stappenplan kom je te weten of het perceel in een RUP of BPA gelegen is.

 • Op Kaart | Geopunt Vlaanderen kan je een geopunt kaart terugvinden. Hierop kan je de contouren van een RUP of BPA terugvinden van de gemeente Rumst (en andere gemeentes).
 • Geef bovenaan je adres, interessante plaats, perceelnummer, trefwoord of co├Ârdinaat in.
 • Zoom eventueel in om het perceel of plaats beter te zien.
 • Klik op het perceel of de plaats.
  • Je krijgt een kader met informatie over de aangeklikte locatie te zien.
  • Klik onderaan de kader op de DSI link.
  • Via deze link wordt er aangeven of er wel of geen BPA of RUP bestaat op de aangeklikte locatie. Zijn er geen BPA of RUP voorschriften, dan geldt het gewestplan en BGO.
   • Klik in de nieuwe informatie kader op de fichelink (naar beneden scrollen)
   • Je krijgt informatie over een bestaand BPA of RUP
   • Onder de bijlagen met verordende kracht kan je het grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften terugvinden.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende soorten plannen.

Thema's

Naar top