Belvergunning

Vraag online aan

Een handelaar die met een bewegende verkoopinrichting, via het gebruik van een luidspreker of een radio-installatie, aangebracht in het voertuig, de aandacht wil vestigen op de verkoop van zijn product, moet hiervoor een vergunning aan te vragen.

Naar top