Bekendmakingen burgemeester

De burgemeester plant een zitting wanneer dit nodig is. Er zijn geen vaste dagen voorzien.

Besluitenlijst – vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 moet van een zitting van de burgemeester een besluitenlijst gepubliceerd worden op voorwaarde dat er besluiten werden genomen die ter inzage zijn. In de praktijk betekent dit dat er zelden een besluitenlijst moet worden gepubliceerd. Als er toch besluiten worden genomen die ter inzage zijn, kan de besluitenlijst via onze raadpleegomgeving bekeken worden. Via de kalender in deze raadpleegomgeving kies je de zitting van de burgemeester (BB) die je wil bekijken.

Besluiten

Bepaalde besluiten moeten verplicht bekendgemaakt worden. Deze besluiten kan u bekijken via de raadpleegomgeving. Verder worden er nog besluiten gepubliceerd die niet verplicht bekendgemaakt moeten worden, en ook deze kan u in de raadpleegomgeving terugvinden. 

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van de burgemeester kan een klacht worden ingediend. Meer daarover leest je hier.