Bekendmakingen

Het gemeentebestuur is sedert 1 januari 2014 wettelijk verplicht om reglementen en verordeningen verplicht bekend te maken via de website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

Alle reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald.