(Be)leefbare Schelde

(Be)Leefbare Schelde: een samenwerking over grenzen heen

Het Schelde-estuarium vormt een unieke geologische eenheid die de grensstreek tussen Vlaanderen en Nederland verbindt. De streek kent een gemeenschappelijke cultuurhistorische geschiedenis, maar ook een gedeelde gemeenschappelijke uitdaging voor de toekomst. Het vereist sterke samenwerking om het projectgebied te kunnen profileren als toeristische topbestemming. Ook de gemeente Rumst maakt hier deel van uit.

(Be)Leefbare Schelde is gericht op het verkrijgen van de Geopark-status van UNESCO voor het gebied. Het doel is om de toeristische druk van de kust naar het binnenland te verplaatsen en het toeristische aanbod in de regio te vergroten. Duurzaamheid en betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden staan centraal in de ontwikkeling van het toeristisch aanbod. Het project omvat renovatie en ontwikkeling van toeristische Parels en Poorten (waaronder Grenspark Groot Saeftinghe), de ontwikkeling van langzame verbindingsroutes en de ontwikkeling van een integrale strategie voor het verbinden en ontsluiten van het gebied. Belangrijk voor de verbinding is de doorontwikkeling van de ‘7 verhaallijnen voor het Geopark’ over heden, verleden en de toekomst van het gebied zoals ‘Zilt en zoet’, Klimaat van alle tijden’ en ‘Leven met het water’.  

Zo zal o.a. de Verdronken stad Reymerswael in Zeeland als Parel ontwikkeld worden, en fungeert het als kleinere ankerplaats waar dankzij heraanleg van de oude funderingen en de realisatie van een expositie i.s.m. museum Boijmans van Beuningen de stad opnieuw zichtbaar wordt gemaakt. In één van de Poorten, namelijk het Watersnoodmuseum, zal een expositie gerealiseerd worden over waterbouw in de Schelderegio door de geschiedenis heen. De expositie toont hoe het water onze samenlevingen vormde én hoe we veilig met het water kunnen blijven leven. Als Poort biedt het museum een instappunt waar bezoekers kennis maken met het bredere verhaal van de Delta.  

Met onderzoek naar toeristische data, de inventarisatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe tools wil het project gericht de spreiding van toeristen over de regio. Er wordt een integrale gebiedsdekkende strategie en actieplan ontwikkeld.  

Daarom wordt er intensief samengewerkt met deze 22 projectpartners in Nederland en Vlaanderen: HZ University of Applied Sciences, Beheerstichting Zuiderwaterlinie Alliantie, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Borsele, Gemeente Kapelle, Gemeente Puurs-Sint-Amands, Gemeente Reimerswaal, Gemeente Rumst, Gemeente Tholen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Provincie Antwerpen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Zeeland, Stad Sint-Niklaas, Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vrijbuiter Zeilen, Westtoer Het project (Be)Leefbare Schelde wordt vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland programma uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

(Be)Leefbare Schelde, Geopark en Interreg: waarom is dit belangrijk voor de gemeente Rumst?


De gemeente Rumst is één van de toeristische Poorten in dit project, zoals bijvoorbeeld ’t Zwin ook een dergelijke Poort is. Het ligt aan een ingang van het projectgebied van dit Geopark en vervult dus een belangrijke functie. De site aan de watertoren in Rumst is al wijd en zijd bekend als een plek die je inzicht geeft in geologische geschiedenis. Het wordt vermeld in handboeken, is stof voor aardrijkskundelessen en leerkrachten aardrijkskunde komen met hun klassen op excursie om de theorie in de praktijk te laten zien.

Er zijn maar weinig plaatsen waar je de geologische lagen zo goed kan waarnemen, en in de grondlagen de geschiedenis kan bekijken en bestuderen. Op deze plek huist een belangrijke bron van kennis. Ooit kwam de oceaan tot op dit punt. Dit valt allemaal nog steeds te zien in de grondlagen en wat daar reeds teruggevonden werd, zoals haaientanden. Deze locatie biedt een unieke kijk op wat er onder de grond aan geschiedenis zit.

Omwille van deze reden werd de gemeente Rumst mee geselecteerd om Europese subsidies te ontvangen.

De gemeente Rumst ontvangt 205 000 euro subsidies om de site aan de watertoren als deel van dit Geopark bij het grote publiek bekend te maken. Een bedrag om de publiekswerking te versterken en voor het werk dat voor dit project uitgevoerd wordt. Door middel hiervan kunnen we de waarde van deze natuurelementen in het verleden, het heden en de toekomst omzetten naar een toegankelijke beleving voor een groot publiek. Dit heeft het potentieel om een toeristische trekpleister te zijn en we zullen dit potentieel door middel van de subsidies kunnen realiseren.


Bekijk het filmpje over de wetenschappelijke workshop Geopark Scheldedelta over de Rumstse Kleiputten op de Rupelkleidag 2023:

Naar top