Arbeidsreglement

Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij één werknemer in dienst heeft. Het arbeidsreglement verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het is een praktische vertaling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan.

Een aantal dingen moeten in het arbeidsreglement staan:

 • Gegevens van de onderneming
 • Arbeidsduur, uurroosters, jaarlijkse vakantie en informatie over vakantieaanvraag en -toekenning.
 • Criteria die het loon bepalen, wijze en tijdstip van uitbetaling
 • Opzegtermijnen en redenen voor een onmiddellijk ontslag
 • Rechten en plichten van het toezichthoudende personeel
 • Contactgegevens van de bedrijfsraad, de eerstehulpverlener, de artsen in geval van een arbeidsongeval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, en de inspectiediensten bevoegd voor de bescherming van de werknemers
 • Vermelding van eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden rond de arbeidsvoorwaarden.

Een uitgebreid overzicht van de regelgeving vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Ook in het lokaal bestuur Rumst werd een arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 

Hierbij vind je het arbeidsreglement. Volgende bijlages zijn hierin inclusief opgenomen:

 • Reglement permanentie 
 • Reglement op het preventief alcohol- en drugsbeleid. 
 • Gemeenschappelijke dienst PBW – Ongevallenrapport 
 • Gemeenschappelijke dienst PBW – register en contactformulier psychosociale aspecten. 
 • E-policy voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en het internet 
 • Preventie van psychosociale risico’s op het werk. 
 • Reglement werktijdregeling glijdende werktijden en telewerk
 • Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. 
 • Regeling Vertrouwelijkheid inzake persoonsgegevens. 

Downloads

Naar top