Ambulante handel: occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Vraag online aan

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging.
Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis, … 

Voor wie

Voor alle verenigingen of particulieren...

Voorwaarden

De verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

  1. De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten.
  2. De verkoop moet occasioneel blijven.
  3. De verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden:
    • De verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en diensten
    • Een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat nagegaan kan worden of er concurrentie dreigt voor de plaatselijke handel.

Hoe aanvragen

Ja kan via de knop bovenaan je occasionele verkoop met niet-commercieel karakter digitaal aanvragen. 

Afhandeling

Blijf je met je actie in één en dezelfde gemeente, dan heb je de toestemming nodig van de burgemeester van die gemeente.

Meer info

Hulp nodig van het team omgeving?

Dat kan:

  • Stap 1: per mail naar omgeving@rumst.be (hoe meer informatie / documentatie je aanlevert, hoe beter het advies).
  • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving om samen je dossier in te dienen. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken. 
Naar top