Ambulante handel en retributies (vanaf 1 juli 2024)

De laatste jaren is de interesse in ambulante activiteiten sterk toegenomen. In de gemeente Rumst is er geen vraag meer naar vaste standplaatsen op openbare markten. Daarom heeft de gemeente de bestaande reglementen aangepast aan de nieuwe wetgeving voor ambulante activiteiten. De wekelijkse openbare markten worden afgeschaft.

Op 27 mei 2024 organiseerde het gemeentebestuur een infomoment waarop de lokale handelaars die op het grondgebied van de gemeente Rumst actief zijn, werden uitgenodigd. Tijdens het infomoment werd een toelichting gegeven over beide reglementen. Je kan deze toelichting onderaan deze pagina raadplegen. Je vindt er ook een bondig overzicht terug waarin toegelicht wordt wat er juist verandert.

LET OP: We willen je er graag op wijzen dat er geen overgangsperiode is opgenomen in het nieuwe reglement. Dat betekent dat elke ambulante handelaar die al een vergunning heeft, deze opnieuw zal moeten opvragen via de nieuwe formulieren die je op deze pagina vindt. Breng dit zo snel mogelijk in orde zodat er geen onderbreking is in de vergunningssituatie.

Het reglement over de organisatie van de ambulante en het nieuwe retributiereglement kan je onderaan deze pagina vinden.

Vaste standplaatsen

Handelaars kunnen kiezen voor een jaarabonnement voor meerdere keren per week, één keer per week of één keer per maand. Zij krijgen dan een vaste standplaats toegewezen. Het is belangrijk dat ambulante handelaars niet in concurrentie zullen gaan met onze lokale handel maar eerder versterkend zullen werken. Daarom werden enkele locaties vooropgesteld waar lokale handel in zekere zin al aanwezig is en waar de omgeving voldoende parkeervoorzieningen heeft. 

Met elektriciteitsvoorziening:

   • Brooikensplein
   • Parking Hof van Crequi
   • Kerkplein Rumst

Zonder elektriciteitsvoorziening:

   • Hoek Predikherenhoevestraat – Rozenlaan
   • Hoek Mechelsesteenweg – Varenstraat

Retributie:

   • Vaste kost: € 75 per jaar
   • Bijkomende kost elektriciteitsgebruik gemeente (per kwartaal):

Grootte kraam

Gebruik ≤ 1 dag / week

Gebruik ≥ 2 dagen / week

< 3m

€ 16,25

€ 32

3 - 6m

€ 65

€ 130

6 - 9m

€ 104

€ 208

> 9m

€ 130

€ 260

Handelaars die een andere locatie willen, moeten dit goed motiveren en zelf elektriciteit voorzien, zonder gebruik te maken van dieselmotoren! 

Dien hier jouw aanvraag in voor een vaste standplaats 

Losse standplaatsen

Voor handelaars die niet binnen een abonnementsformule willen werken, is er de mogelijkheid om een losse standplaats voor één of max. 4 afzonderlijke dagen aan te vragen. Ook deze standplaatsen worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.

Je kan eigen elektriciteit voorzien maar dit mag, zoals bij vaste standplaatsen, niet aangedreven zijn door een dieselmotor!

Retributie:

   • Vaste kost: € 10 per dag

Dien hier jouw aanvraag in voor een losse standplaats

Rondtrekkende wijze

Wanneer een handelaar zijn goederen op verschillende plaatsen na elkaar aanbiedt en hierbij een bepaald traject volgt, wordt dit beschouwd als een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze. Voor deze activiteiten geldt eveneens dat een aanvraag moet worden ingediend en dat de geschiktheid van de locatie wordt beoordeeld.

Hierbij vragen wij jou ook een uitgestippeld traject met straatnamen neer te schrijven in het formulier. Dit stelt ons in staat om een goed overzicht te houden over welk aanbod zich waar in onze gemeente bevindt. 

Dien hier jouw aanvraag in voor een vergunning rondtrekkende wijze

Aanvraagprocedure

Een toelating voor een standplaats wordt aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier op de website. Voor een jaarabonnement beslist het schepencollege binnen 21 dagen, terwijl voor een losse standplaats de doorlooptijd maximaal 60 dagen in beslag kan nemen.

De nieuwe reglementen gaan in voege vanaf 1 juli 2024. Er zijn geen overgangsbepalingen. Iedereen met een lopende vergunning dient dus opnieuw een vergunning voor zijn standplaats aan te vragen om in overeenstemming te blijven met de nieuwe reglementen.

Voor meer informatie kan je terecht bij lokale.economie@rumst.be

Naar top