3. Alternatievenonderzoeksnota

De alternatievenonderzoeksnota voor het complex project “Gemeente Rumst: naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer” bevat een voorstel van de alternatieven die onderzocht zullen worden en een voorstel van de effecten en criteria die in het onderzoek zullen worden vergeleken. Van 20 december 2016 tot en met 20 januari 2017 liep de consultatieronde (openbaar onderzoek) van de alternatievenonderzoeksnota.

De gemaakte opmerkingen en adviezen van de consultatieronde werden onderzocht en besproken in het overwegingsdocument. Op basis hiervan werden aanpassingen gedaan aan de alternatievenonderzoeksnota.
Door de afdeling gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten van de Vlaamse Overheid werden richtlijnen opgesteld die moeten nageleefd worden bij het verder onderzoek van de verschillende alternatieven.
Je kan het overwegingsdocument, de richtlijnen en de aangepaste alternatievenonderzoeksnota hieronder downloaden.


Momenteel wordt er door een studiebureau, een onafhankelijke studie uitgevoerd, om de verschillende (milieu)effecten van de verschillende alternatieven te vergelijken. Via een infomoment op 28 juni 2017 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, zullen de resultaten van deze studie toegelicht worden. 
Inschrijven kan via inschrijvingen@rumst.be.

 

 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 844 32 32
e-mail