Afvalpartner IGEAN

Naar website IGEAN

De milieuafdeling van Igean organiseert voor de gemeenten in het arrondissement Antwerpen verschillende inzamelingen van huishoudelijk afval en de verwerking ervan. Ook de administratieve opvolging en de gegevensverwerking die daarbij komen kijken worden door de milieuafdeling verzorgd. Voor elke fase van de inzameling en de verwerking gaat de milieuafdeling steeds op zoek naar een aanpak die voor de gemeenten zo voordelig mogelijk is.

De afvalinzameling gebeurt via huis-aan-huisophalingen, glasbollen en recyclageparken. In alle gevallen moet het afval gesorteerd worden aangeboden zodat de nog bruikbare materialen kunnen gerecycleerd worden. Voor de ophalingen en de afvoer van het huishoudelijk afval doet IGEAN milieu & veiligheid een beroep op private ophaaldiensten. De afvalfracties die niet aan huis worden opgehaald, kunnen naar het recyclagepark worden gebracht. IGEAN milieu & veiligheid baat tien recyclageparken uit in het arrondissement Antwerpen en regelt voor vele gemeentelijke recyclageparken de afvoer van het ingezamelde afval.

Voor de verwerking van het afval werkt IGEAN milieu & veiligheid samen met andere afvalintercommunales en verenigingen zoals bijvoorbeeld ISVAG voor de verbranding van niet-recycleerbaar brandbaar afval, Fost Plus voor de recyclage van verpakkingsafval, de Hooge Maey voor het storten van niet-recycleerbaar onbrandbaar afval, enzovoort. IGEAN milieu & veiligheid heeft ook eigen inrichtingen voor de overslag en verwerking van het ingezamelde afval, zoals de overslaghal voor restafval en de verwerkingseenheden voor GFT+ en groenafval in Brecht, en de overslaghal voor groenafval in Edegem.

Naar top