Adviesraden

De adviesraden maken deel uit van een ruimer proces om betrokkenheid op gang te brengen met alle inwoners, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. In gesprek gaan kan op verschillende plekken: online, in de wijk, aan het loket of bij een huisbezoek, bij informatie- of inspraakmomenten bij een project of rond een thema, via bevraging, bij een ontmoeting op een forum, op andere locaties, en ook via adviesraden.

Hierbij wordt regelmatig de vraag gesteld ‘is iedereen mee?’.
‘Iedereen mee!’ werd dan ook de werktitel waaronder inwoners mee kunnen denken en doen in onze gemeente.  Samen werken we aan initiatieven van en voor inwoners voor een fijne woon-, leef- en werkomgeving in Rumst.

Eén van de verschillende mogelijkheden om dit te doen is deelname aan een adviesraad.