Advies van de brandweer

Voorbespreking of inspectie aanvragen  Advies bouwdossier aanvragen

Heb een aanvraag lopen voor een omgevingsvergunning? Ben je bezig met een project? Wil je een advies of afspraak met de brandweer? Op deze pagina informeren we je hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Aanvraag voorbespreking of inspectie

Voorbespreking

Wij raden je aan om complexe bouwprojecten eerst te komen bespreken met de brandweer vooraleer je een aanvraag tot omgevingsvergunning bij de gemeente indient. De brandweer contacteert je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken. Alle opdrachten voor brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement voor meer info. 

Inspectie

De preventietaken van de brandweer omvatten ook de controle van gebouwen op brandveiligheid. Ze gaan dan na of het gebouw is opgetrokken volgens het brandweeradvies en/of de geldende regelgevingen worden nageleefd.

Om je goed voor te bereiden op de inspectie raden we je alvast aan om de de keuringsverslagen en attesten van aanwezige technische installaties te verzamelen. Je kan deze doormailen naar je dossierbehandelaar die contact heeft opgenomen om een afspraak in te plannen.
Het gaat o.a. om:

 • Elektrische installatie
 • Veiligheidsverlichting 
 • Branddetectie-installatie, alarminstallatie
 • Ontrokingsluiken
 • Gasinstallatie (gasdichtheid)
 • Verwarmingsinstallatie (verbrandings- en reinigingsattest)
 • Stookplaats conformiteit NBN B61-001 (verwarmingsinstallaties vanaf 70 kW)
 • Gasdetectie
 • Liften
 • Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers, muurhaspels)
 • Branddeuren (plaatsingsattest)
Naar top