Brooikensdag in Reet

Deze informatie is niet meer actueel!

Brooikensdag, een ode aan het dorp Reet en zijn bewoners met zijn platteland, gekoppeld aan de historische 'Broeyckensdach' ter nagedachtenis van Jan Carley de Jonge. Geniet van wat ons dorp biedt op een parcours van ong. 2 km. Met ruime aandacht voor de innerlijke mens en muzikaal omkadert.

Voor de verklaring van de naam Brooikensdag moeten we een heel eind terug in de tijd. We duiken in de Reetse geschiedenis en vinden er terug dat reeds verschillende jaren voor het jaar 1600 er in Reet de eigenaardige gewoonte bestond om op de eerste zondag na Lichtmis tarwebroodjes uit te delen. In geschriften uit die tijd leren we dat deze gewoonte ontstaan is na de dood van ene Jan Carley de Jonge. Deze had in zijn testament laten opnemen dat aan de armen die zijn jaargetijden zouden bijwonen, brood zou uitgedeeld worden. Hij stelde daarvoor 28 meukens tarwe ter beschikking van de Tafels van de Heilige Geest van de parochie te Reet. In de loop van de jaren kreeg die dag de naam Broeyckensdach.
Wetenswaard is daarbij dat er in die jaren alom armoede geleden werd en dat er veel ellende bestond ten gevolge van langdurige oorlogen, plunder- en rooftochten van Spaanse soldaten. Er waren besmettelijke ziekten in de streek en er was hongersnood ...
Brooikensdag is blijven bestaan tot in 1681. De reden van de afschaffing is vermeld in een oud document. Men spreekt over de verkwisting van tarwemeel, onhebbelijkheden, vloeken en scheldwoorden bij het uitdelen, bedelaars en mensen van buiten Reet, gedrang en lawaai in de kerk, fikfakkerij van jongens en meisjes, enzovoort, ...
Maar deze historische Brooikensdag was de aanleiding van een Brooikensstoet die werd ingericht ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de gemeente Reet in 1961. Op 16 juli 1961 trok de eerste editie van de Brooikensstoet door de straten van Reet. De stoet was toen een historische evocatie van de bewoners van Reet en omliggende. De regie was in handen van kunsthistoricus Frans Van Immerseel.
Het duurde 25 jaar vooraleer deze stoet voor de tweede maal door de Reetse straten trok. De gemeente was toen wel al gefusioneerd met buurgemeenten Rumst en Terhagen. Voor de tweede editie werd beroep gedaan op regisseur Frans Vromman en Ettienne Mommerency die hun pluimen reeds hadden verdiend met tal van andere stoeten en ecocaties in gans Vlaanderen. De bekendste daarvan is waarschijnlijk wel de Praalstoet van de Bouden Boom in hun thuisstad Brugge. Het werd sindsdien een vijfjaarlijkse gebeurtenis.
Sinds 2001 werd de Brooikensstoet omgevomd tot een Brooikensdag. Daarbij werden de ingrediënten van de stoet wel behouden maar niet langer mobiel gemaakt maar statisch opgesteld. Het is sindsdien aan de bezoekers zelf om de omloop ervan af te stappen. Het biedt het grote voordeel dat ze, in functie van hun interesse en mobiliteit, hun eigen tempo bepalen.
De eerstvolgende editie werd (om coronamaatregelen) een jaartje later dan eerst voorzien nu op zondag 18 september 2022 geplaatst. Liefhebbers van erfgoed en heemkunde zullen hier zeker hun gading vinden. Maar ook families met (klein)kinderen of andere attracties worden dan door de vele vrijwilligers, medewerkers en acteurs op hun wenken bediend tussen 13 en 18 uur.

Wanneer

  • zo 18 september 2022
    van 13.00 u tot 18.00 u

Prijs

Gratis

Waar

Naam
Brooikensplein
Adres
Begijnenbossen2840 Rumst
Alle activiteiten

Categorie

Organisatie

Naam
Brooikensstoet

Wil je zelf ook een activiteit ingeven?

Registreer je activiteit via www.uitdatabank.be .

Deel deze pagina