Aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Het lokaal bestuur Rumst vindt het belangrijk een goed aanwezigheids- en re-integratiebeleid uit te werken en uit te voeren in de praktijk. Het telt ongeveer 150 personeelsleden en hecht veel belang aan haar netwerkmedewerkers. Het wil een loyale, respectvolle, innovatieve, integere, open werkgever zijn met oog voor teamwerk en samenwerking. Wanneer medewerkers wegens ziekte of ongeval uitvallen, is het vanaf de eerste dag belangrijk om de juiste stappen te ondernemen.

Bij uitval wegens ziekte of ongeval wilt lokaal bestuur Rumst warm contact houden met de medewerkers.
We streven hierbij naar een optimale begeleiding met als doelstelling het toewerken naar een duurzame re-integratie, bij voorkeur in de eigen dienst. We zien re-integratie op de werkvloer als potentieel onderdeel van een herstelproces. We tekenen samen een re-integratieplan uit, op maat van de medewerker en de dienst waarin hij/zij werkt. Waar nodig, kan extra ondersteund worden door interne diensten of externe partners.

Alles in één handig overzicht!

In de infographic hieronder wordt het re-integratiebeleid duidelijk weergegeven en weten zowel werknemer als leidinggevende meteen wat te doen bij ziekte en terugkomst naar de werkplek.

Downloads

Naar top