Aanvraag subsidie voor energiebesparende en duurzame maatregelen door verenigingen

Vraag online aan

Het lokaal bestuur van Rumst voorziet een subsidie voor Rumstse verenigingen die hun lokalen energiezuiniger en/of klimaatbestendiger willen maken.

Met deze ondersteuning willen we onze verenigingen aanzetten tot het versneld uitvoeren van investeringen aan hun lokalen om deze energiezuiniger en/of klimaatrobuust te maken die het mogelijk zullen maken onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, en daarnaast zal de realisatie van deze maatregelen ook een gunstig impact hebben op de werkingskosten van onze verenigingen.

Niet enkel projecten waarbij investeringen gedaan worden die een reductie van broeikasgassen tot gevolg hebben (bijvoorbeeld energiebesparing of hernieuwbare energie) komen in aanmerking, maar ook investeringen die tot een vermindering van het leidingwatergebruik leiden (bijvoorbeeld regenwateropvang en -gebruik).

Voor wie

Alle Rumstse verenigingen.

Voorwaarden

Lees de voorwaarden in onderstaand reglement.

Hoe aanvragen

Dien je project in voor 1 oktober 2023 via dit formulier.

Naar top