Aanvraag parkeerverbod - signalisatievergunning - inname openbaar domein

Start nieuwe aanvraag inname openbaar domein

Voor het vrijhouden van één of meerdere parkeerplaatsen vraag je minstens 3 werkdagen op voorhand een parkeerverbod aan.

Alle andere innames van de openbare weg moeten minstens 10 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Hiervoor vragen we advies aan de politie om de verkeersimpact in kaart te brengen.

Parkeerborden worden door onze diensten geplaatst en terug opgehaald of je kan eigen parkeerborden (of andere signalisatie) gebruiken.

Inname van openbaar domein is niet altijd gratis. Lees er meer over op deze pagina bij kostprijs. 

Hoe aanvragen

 • Aanvragen kan enkel online via Eagle. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen.
  Niet zeker hoe je het aanvraagformulier moet invullen? Meer info vind je hier
 • Na de aanvraag ontvang je een link met een betaalverzoek.  
 • Na betaling en goedkeuring wordt de vergunning automatisch doorgemaild.
 • Indien nodig worden de borden door onze diensten geplaatst en weer opgehaald. 

Heb je geen internettoegang, dan kan je tijdens de openingsuren terecht op het gemeentehuis. Het onthaal helpt je graag verder.

Kostprijs

 • Voor het plaatsen van de verkeersborden, betaal je bij de aanvraag een retributie van 25 euro.
 • Voor een inname openbaar domein van 1 dag is er geen belasting verschuldigd (de verkeersborden 24 uur op voorhand plaatsen is hier niet meegeteld).
 • Voor een vergunning inname openbaar domein voor een periode van minimum 2 dagen bedraagt de belasting € 0,50 per m2 per vergunde dag vanaf de tweede dag van de inname tot zolang de toestand blijft bestaan. Elk deel van een vierkante meter wordt als volle vierkante meter aangerekend. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag.

Vrijgesteld van deze retributie:

 • Bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, het Vlaamse Gewest, provincie, gemeente, intercommunales, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut.
 • Bij het bouwen van jeugd- en sportlokalen waarvoor een gemeentelijke toelage wordt verleend.
 • Bij innames voor evenementen zoals wielerwedstrijden, wijkfeesten, ...
 • Rumstse scholen, Rumstse verenigingen en adviesraden 

Afhandeling

Er kunnen enkel aanvragen gedaan worden met een maximale periode van 1 maand.

Downloads

Naar top