Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Vraag je parkeerplaats voor personen met een handicap aan

Inhoud

Als je je door een handicap of aandoening moeilijk kunt verplaatsen, kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van je woning of je werk.

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Procedure

De gemeente zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij je woning of je werk.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart
  • algemeen attest FOD Sociale Zekerheid
  • inschrijvingsbewijs van de wagen (geel formulier)
Naar top