Aanvraag lawaaihinder

Thuisloket

 • Aanvraagformulier toelating gebruik luidsprekers vanuit voertuig, telegeleide vliegtuigen

  Formulier
 • Aanvraagformulier tot afwijking op de geluidsnormen

  Formulier

Voor wie

Er gelden geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten op toegankelijke plaatsen voor publiek.

Elektronisch versterkte muziek:

 • Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq 15min (luider dan normale achtergrondmuziek zoals bv. dansmuziek, optredens, ...): je dient vooraf een vergunning aan te vragen bij het college van Burgemeester en Schepenen.

Niet elektronisch versterkte muziek (bv. fanfares):

 • Vergunning moet niet worden aangevraagd.
 • Het strafwetboek blijft wel geldig. Zo is storend nachtlawaai niet toegelaten.

Muziekactiviteiten niet toegankelijk voor publiek:

 • Vergunning moet niet worden aangevraagd.
 • Er geldt een geluidsnorm voor woningen in de omgeving (artikel 6.7.4. van Vlarem II).
 • Het strafwetboek blijft wel geldig. Zo is storend nachtlawaai niet toegelaten.

Voorwaarden

Afhankelijk van het geluidsniveau krijg je andere voorwaarden die je dient na te leven:

1. Geluidsniveau blijft onder de norm van 95 dB(A)Laeq 15 min: het geluidsniveau moet continu gemeten worden tijdens de activiteit.

2. Geluidsniveau is luider dan 95 dB(A)Laeq 15min en hoger dan 100 dB(A)Laeq, 60 min: het geluidsniveau dient continu gemeten en geregistreerd te worden tijdens de activiteit. Er moeten gratis oordopjes worden uitgedeeld aan het publiek.

De geluidsmetingen moeten gebeuren met een geluidsmeter van minimum klasse 2.

Het college van Burgemeester en Schepenen kan nog bijkomende voorwaarden opleggen (bv. de tijdsduur van de muziekactiviteit).

Hoe aanvragen

Doe je aanvraag via het digitaal loket.

Geef in je aanvraag het maximale geluidsniveau aan.

Organiseer je een evenement? Gebruik het formulier 'aanvraag evenementen', enkele nuttige rubrieken werden hier in opgenomen, o.a. 'afwijking op geluidsnormen'.

Kostprijs

 Er is geen kostprijs aan verbonden

Afhandeling

 De aanvraag wordt beoordeeld door het college van Burgemeester en Schepenen.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail