Aanvraag erkenning voor sport-, jeugd-, culturele-, wijk- en welzijnsverenigingen

Vraag online aan

Sport-, jeugd-, culturele, wijk- en welzijnsverenigingen die voldoen aan een aantal voorwaarden en kwaliteitsvereisten, kunnen bij het lokaal bestuur een aanvraag tot erkenning indienen. Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies. Een erkende vereniging kan ook genieten van betere voorwaarden bij de huur van gemeentelijke infrastructuur.

Voor wie

Verenigingen komen in aanmerking voor erkenning wanneer ze een actieve werking kunnen aantonen op het grondgebied van de gemeente die de inwoners van Rumst ten goede komt. Verenigingen worden erkend in categorieƫn naargelang hun primaire doelstelling:

  • Cultuurvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling actieve kunstbeoefening, sociaalcultureel vormingswerk of socio-culturele vrijetijdsbesteding.
  • Sportvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling de beoefening van sport (de activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter).
  • Jeugdvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling groepsgericht sociaalcultureel werk op basis van niet-commerciĆ«le doelen voor of door de jeugd.
  • Welzijnsvereniging: een vereniging die het welzijn van inwoners van Rumst op een georganiseerde manier wil bevorderen.
  • Wijkvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling het versterken van het sociaal weefsel in de betreffende wijk en het bevorderen van de leefbaarheid.

Voorwaarden

Zie het volledige reglement onderaan op deze webpagina.

Hoe aanvragen

Aanvraag tot erkenning gebeurt via het aanvraagformulier, vergezeld van een kopie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging en staving van haar verzekering BA.

Downloads

Naar top