Sociaal wonen - project Populierenlaan - Uitbreidingsstraat

Zo is het nu

In Terhagen lopen drie projecten voor sociale woningbouw. De sociale  huisvestingsmaatschappij Goed Wonen.Rupelstreek werkt er aan de bouw van sociale huurwoningen. De twee appartementsgebouwen in de Populierenlaan-Uitbreidingstraat in Terhagen tellen 6 verdiepingen, 52 appartementen per gebouw en dus in totaal 104 wooneenheden. Deze appartementsgebouwen zijn quasi gelijktijdig gebouwd eind jaren '70 en ze beantwoorden niet meer aan de huidige normen voor wooncomfort, oppervlakte, warmte- en geluidsisolatie.

Hier willen we naartoe

Er zijn steeds twee keuzemogelijkheden voor de heropleving van zo'n verouderd gebouw. Enerzijds een volledige renovatie met totaalaanpak van zowel de binnen- als de buitenkant. Anderzijds de volledige afbraak van het gebouw, om later hetzelfde aantal woningen opnieuw te bouwen, op dezelfde plaats of in de onmiddellijke omgeving.

In beide gevallen gaat het over een complexe operatie die een grondige voorbereiding vraagt. Beide mogelijkheden worden onderzocht. Goed Wonen Rupelstreek voorziet de start van deze projecten begin 2024. Zowel bij renovatie als bij afbraak en nieuwbouw zullen alle huurders op termijn moeten verhuizen. Onze gemeente voorziet natuurlijk een oplossing voor alle bewoners. Ze hebben de keuze uit twee opties: ze kiezen voor een gerenoveerde of nieuwe woning op dezelfde locatie, of verhuizen naar andere woning in het patrimonium van Goed Wonen.Rupelstreek. Er wordt momenteel volop rechtstreeks en persoonlijk met de bewoners gezocht naar welke optie het best bij hen past. Op die manier ondervinden de huidige huurders zo weinig mogelijk last.

Tijdlijn

Een heel concrete timing voor dit project is er momenteel nog niet. Er dient dan ook nog een hele weg te worden afgelegd.

  • De huidige gebouwen zijn volledig bewoond en het is niet mogelijk dat de huidige bewoners er blijven wonen. Er moet dus een grote verhuisbeweging georganiseerd worden op maat van de bewoners.
  • Om de herinrichting van dit gebied mogelijk te maken, is de herziening van het bestaand Ruimtelijk Uitvoeringsplan noodzakelijk.
  • Bij de subsidiërende overheid moet worden afgetoetst of het voorstel van een afbraak en nieuwbouw in aanmerking komt voor subsidies.
  • Er moet een ontwerpwedstrijd worden georganiseerd en een ontwerper worden aangesteld. Vervolgens moet nog heel de procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning worden doorlopen.

Pas na al deze stappen kan een aannemer aangesteld worden en gestart worden met de werken.

Meer informatie

  • Voor de verhuis maakt SHM Goed Wonen Rupelstreek individuele afspraken met de bewoners.
  • Zowel tijdens de herziening van het RUP als tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn inspraak en participatiemomenten voorzien, waarop de (buurt)bewoners zullen worden uitgenodigd.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen