Subsidie gebruik Fairtrade-producten

Vraag online aan

Rumst mag zich sinds 2007 officieel Fairtrade-Gemeente noemen. Dit is een titel voor gemeenten die aandacht hebben voor eerlijke handel.

Het lokaal bestuur promoten Fairtrade-producten en sensibiliseren het gebruik ervan. De gemeentelijke diensten geven het goede voorbeeld door Fairtrade-koffie, thee, suiker en fruitsap te gebruiken.

Daarnaast kunnen verenigingen en scholen die tijdens hun evenementen en bijeenkomsten Fairtrade-producten aanbieden en promoten (via affiches, placemats, artikels in clubblad, …) een subsidie bij de gemeente aanvragen. De dienst Ontwikkelingssamenwerking heeft promotiemateriaal (flyers, vlaggen, banner, ...) ter beschikking.

Voorwaarden

  • De vereniging/organisatie maakt haar keuze voor fairtrade producten tijdens haar activiteiten bekend. Dit kan door het te vermelden in het ledenblad, sociale media of op de website van de vereniging.
  • De vereniging/organisatie gebruikt Fairtradeproducten tijdens deze activiteiten.
  • De vereniging levert een foto aan waaruit de promotie van fairtrade producten in de vereniging/organisatie blijkt.
    • Bijvoorbeeld: artikel publiceren rond eerlijke handel, recept met eerlijke producten promoten, affiches rond het thema eerlijke handel ophangen in het clublokaal of tijdens de activiteiten, ander promotiemateriaal rond eerlijke handel gebruiken of verspreiden (flyers, banners, placemats, …). De vereniging/organisatie kan gebruik maken van het promotiemateriaal dat bij het gemeentebestuur gratis wordt uitgeleend.
  • De vereniging brengt het gemeentebestuur minstens een maand voor aanvang van de activiteit op de hoogte van de subsidieaanvraag via het online formulier. Voor 1 december van het jaar van de aanvraag dient de aanvrager het volledige dossier in bij de dienst vrije tijd voor het verkrijgen van de subsidie: m.n. het financieel dossier (facturen, betalingsbewijs en rekeningnummer waarop de subsidie mag worden uitbetaald) en de documenten die aantonen dat voldaan wordt aan de bovenstaande voorwaarden.

Hoe aanvragen

Vraag je subsidie of promotiemateriaal aan via bovenstaande knop.

Afhandeling

  • De subsidies worden toegekend binnen de perken van het voorziene budget in de meerjarenplanning.
  • De subsidie voor verenigingen/organisaties bedraagt 50% van de aankoop van fair trade-producten, op basis van de facturen van het kalenderjaar, met een maximum van 250 euro per vereniging/organisatie per jaar. Indien het totale bedrag van de aanvragen het maximum van de subsidie overschrijdt, wordt een pondspondsgewijze verdeling toegepast.
  • Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.
Naar top