Ruimtelijk Uitvoeringsplan STUYVENBERG

Stand van zaken

Op het industrieterrein Stuyvenberg verdwijnt een belangrijke speler. Dit biedt kansen voor een betere organisatie van dit gebied. Dat kan door de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Verschillende elementen kunnen daarbij aangepakt worden:

  • Problematiek (regionaal) van de ontsluiting voor het vrachtverkeer
  • De natuurontwikkeling
  • De algemene leefbaarheid van de dorpskernen

Ontsluitingsweg

Een interne ontsluitingsweg zal een efficiënte (her)ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk maken naar hedendaagse normen van omgevingskwaliteit. Deze weg zal de dorpskern van Rumst (bijvoorbeeld ter hoogte van de Tuinwijk) beschermen tegen overlast van potentieel vrachtverkeer van de nieuwe bedrijven die er zullen komen. De nieuwe weg zal ook een alternatieve route rond de dorpskern voor het (vracht)verkeer uit de omgeving bieden.

Woonkwaliteit

Het RUP zal ook de ruimtelijke relatie van de dorpskern met het bedrijventerrein opnieuw definiëren waarbij algemene leefbaarheid en woonkwaliteit maximaal worden nagestreefd. Ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein bestaat de mogelijkheid tot een gedeeltelijke herbestemming naar wonen met een beperkte woonontwikkeling als overgang tussen het bestaande woongebied en het nieuw georganiseerd bedrijventerrein. Dit geeft ook de kans om met ruime groenvoorzieningen de geplande bedrijfsactiviteiten te bufferen ten opzichte van de aanwezige woonfuncties.

Start- en procesnota

Over de startnota die bij dit RUP hoort werd al een participatieronde gevoerd die eindigde op 30 september 2021. De procesnota legt uit wie betrokken is bij de opmaak van dit RUP en hoe de procedure zal verlopen.

De voorgenomen doelstellingen zullen het mogelijk maken om voor dit bedrijventerrein te voorzien in een goede ontsluiting waarbij de woonstraten van Rumst maximaal worden ontlast. Voor nieuwe ontwikkelingen zullen randvoorwaarden zorgen voor een kwalitatieve invulling van dit terrein. Voor bestaande bedrijfsactiviteiten zullen overgangsmaatregelen voorzien worden opdat op termijn de doelstelling van een kwalitatief bedrijventerrein wordt gehaald.

Wat is de volgende stap?

Het studiebureau verwerkt nu alle opmerkingen die tijdens de participatieronde naar voor werden gebracht, in een scopingnota. Deze zal de basis vormen voor het opmaken van een voorontwerp RUP dat voor advies zal voorgelegd worden aan de bevoegde instanties die tijdens een plenaire vergadering hun opmerkingen kunnen maken. Deze opmerkingen worden verwerkt in een ontwerp RUP dat in openbaar onderzoek zal gebracht worden. Iedereen heeft dan opnieuw de kans om gedurende een periode van 60 dagen opmerkingen in te dienen.

Onderaan deze pagina kunnen de documenten die op dit ogenblik al beschikbaar zijn over dit RUP, ingekeken of gedownload worden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen