5. Stakeholderparticipatie

Tijdens deze stakeholderparticipatie wil het gemeentebestuur informatie en participatie organiseren rond de resultaten van de vergelijkende studie, het milieueffectenrapport (MER). Het MER geeft namelijk geen eenduidig oordeel over welk tracé het beste zal zijn. Dit is afhankelijk van welk gewicht wordt gegeven aan de verschillende onderzocht effecten. Elke keuze heeft voor- en nadelen.

Tijdens verschillende informatie en participatieronden wil de gemeente komen tot een gedragen en haalbare keuze. ┬áDe Mer-studie heeft alle voorgestelde alternatieven uit de alternatievenonderzoeksnota (AON) onderzocht op hun effecten. Op basis van de resultaten van deze studie wordt voorgesteld om 4 scenario’s verder te bekijken en hierover een debat te voeren, namelijk 2 alternatieven die op basis van de MER-studie interessante pistes lijken, het referentiescenario (terugvalscenario) en het oorspronkelijke beleidsscenario.

Het gemeentebestuur wenst zich dan ook bijkomend te informeren. De inwoners, betrokken overheden en adviesraden kregen de kans om hun mening te geven over de effecten en de maatregelen.

Hieronder vind je de documenten met meer info.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 844 32 32
e-mail